კონკურენტული პრიორიტეტულობა
  1. ჩვენი გუნდის წევრების მრავალწლიანი გამოცდილება საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში
  2. აუდიტისა და კონსულტაციის  სპეციფიკის ცოდნა
  3. აუდიტის წარმოების მეთოდიკის ზედმიწევნით ცოდნა
  4. საქართველოსა და საერთაშორისო კანონმდებლობის საუკეთესოდ ფლობა
  5. შესრულებული სამუშაოს მაღალი ხარისხი
  6. შესრულებული სამუშაოს ხარისხისა და მომსახურების ღირებულების მომგებიანი შეფარდება