ჩვენი პრიორიტეტი
  1. ინდივიდუალური მიდგომა პარტნიორების მიმართ
  2. პროფესიული კომპეტენტურობა
  3. მაღალი პასუხისმგებლობის გუნდი
  4. მოქნილობა და კრეატიულობა
  5. ჩვენ ვფიქრობთ ხანგრძლივ თანამშრომლობაზე