რას გთავაზობთ
აუდიტორულ-საკონსულტაციო მომსახურება
 1. ალტერნატიულ აუდიტს
 2. საგადასახადო აუდიტს
 3. საბაჟო აუდიტს
 4. ექსპრესს აუდიტს
 5. თემატურ აუდიტს
 6. საგადასახადო და საბაჟო დავებში მონაწილეობას
 7. საგადასახადო კონსალტინგს
 8. საბაჟო კონსალტინგს
 9. საბაჟო-საბროკერო მომსახურებას
 10. კომპანიის რეგისტრაციას
 11. ბუღალტერიის აუტსორსინგს
 12. ბუღალტერიის ექსპერტიზას
 13. იურიდიულ კონსულტაციას
 14. ფიზიკური პირების კონსულტაციას
 15. კონსულტაციას საწარმოს ლიკვიდაციისათვის
 16. კონსულტაციას საწარმოს შერწყმისას
მარკეტინგული კვლევა
 1. ბაზრის კვლევა
 2. მომხმარებლის კვლევა
 3. საქონლის კვლევა
 4. ბრენდის კვლევა
 5. კონკურენტების კვლევა
 6. ფასების კვლევა
 7. გეომარკეტინგი
 8. დისტრიბუციის კვლევა